Vlado Šlaito premija

2016 05 18

 

slaitas

Vladas Šlaitas (1920 - 1995) Docx failas, 18,79KB

Prieškario metais šviesių šio krašto žmonių rūpesčiu buvo įsteigta Ukmergės miesto premija, kuri kelerius metus iš eilės buvo skiriama už romantiškiausią metų literatūrinį kūrinį. Pirmuoju Ukmergės literatūros fondo premijos laureatu 1937 m. tapo profesorius Vincas Mykolaitis-Putinas už romaną „Krizė“. 1938 m. ši premija buvo paskirta rašytojui Kaziui Borutai už knygą “Mediniai stebuklai”.
Ukmergės rajono Taryba 1999 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. 27 įsteigė kasmetinę literatūrinę premiją, pavadintą iškilaus mūsų krašto poeto Vlado Šlaito vardu, kuris, likimo nublokštas į Angliją, ne viename savo eilėraštyje skaidriu nostalgišku liūdesiu nuspalvino Ukmergę, jos gatves, Žemaitkiemio miestelį, Šventosios upę. Iki 2008 metų  literatūrinė Vlado Šlaito premija buvo skiriama už reikšmingus poezijos, prozos, publicistikos, literatūros kritikos ir kitus kūrinius rajono literatui arba kūrinio apie Ukmergę ir jos žmones autoriui.
Siekiant garsinti kraštiečio poeto Vlado Šlaito kūrybą ir asmenybę, populiarinti ir akcentuoti jo kūryboje išreikštą ilgesingą ir aistringą meilę gimtajam kraštui, atstatant tarpukario Lietuvoje buvusios miesto literatūrinės premijos tradicijas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 7-191 patvirtinta nauja Literatūrinės Vlado Šlaito premijos nuostatų redakcija (rtf failas, 49,83 KB), pagal kurią konkursas skelbiamas visoje šalyje bei užsienyje ir premija teikiama už literatūrinius kūrinius, labiausiai išreiškiančius meilę gimtajam kraštui, tėviškei (paraiškos forma) (doc failas, 31,5 KB). 2019 m. birželio 27 d. priimtas sprendimas Nr. 7-66 dėl Literatūrinės Vlado Šlaito premijos nuostatų pakeitimo (pdf failas, 366 KB).

 

Literatūrinės Vlado Šlaito premijos laureatai

 


1999 m. - Indrė Žekevičiūtė PDF failas, 67.12 KB

2000 m. - Rasa Griškevičienė PDF failas, 64.02 KB

2001 m. - Kęstutis Česnaitis PDF failas, 50.62 KB

2002 m. - Vytautas Vyčas PDF failas, 58.29 KB

2003 m. - Leonora Jankeliūnienė PDF failas, 67.58 KB

2004 m. - Regina Pakėnienė (po mirties) PDF failas, 63.45 KB

2005 m. - Stanislava Talutytė PDF failas, 64.69 KB

2006 m. - Alfas Pakėnas PDF failas, 51.88 KB

2007 m. - Deltuvos kultūros almanacho „Eskizai“ redakcinė kolegija PDF failas, 50.1 KB

2008 m. - Kęstutis Navakas PDF failas, 109.44 KB

2009 m. - Romas Raila PDF failas, 53.36 KB

2010 m. - Zigmas Zinkevičius PDF failas, 55.17 KB

2011 m. - Petras Panavas PDF failas, 69.47 KB

2012 m. - Algimantas Zurba PDF failas, 183.88 KB

2013 m. - Zita Kriaučiūnienė ir Rasa Povylienė PDF failas, 217.41 KB

2014 m. - Leonardas Gutauskas PDF failas, 341.86 KB

2015 m. - Vainius Bakas PDF failas, 156 KB

2016 m. - Gvidas Latakas PDF failas, 144 KB

2017 m. - Benediktas Januševičius PDF failas, 144 KB

2018 m. - Agnė Žagrakalytė PDF failas, 195 KB

2019 m. - Jurgita Jasponytė PDF failas, 283 KB