Vlado Šlaito atminimo įamžinimas

2015 10 05

Portretas                      Ukmergiškis dangus - eilėraštis      

                                                                                                                                 V. Šlaito parašas

 Miestas nepamiršo savo poeto, kuris visus ilgus metus išeivijoje ilgėjosi Ukmergės, gimtojo Žemaitkiemio.

Memorialinė lenta

Namas Vytauto gatvėje                        2015-09-23-11-19-04-01

2000 m. Ukmergėje, ant namo Vytauto g. 62 atidengta juodo granito memorialinė  lenta poetui Vladui Šlaitui, ant kurios užrašyta:  “Mano širdis išmėtyta / Ukmergė ir Žemaitkiemis / Vokietija ir Rusija / ir Didžioji Britanija / nežinau,  kur man teks /  užbaigti savo amželį / tik žinau, kad  kasdieną / vis šaukia mane ir traukia / prieškarinis pavasario / sodas Kęstučio aikštėje  / Šiame name / 1936–1943 metais / gyveno poetas / Vladas Šlaitas“.

Vlado Šlaito literatūriniai skaitymai Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje


Gimnazijos skaitymai 1                     Gimnazijos skaitymai 2                        Gimnazijos skaitymai 3

Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje, kurioje 1932-1940 m. mokėsi poetas, jau penkiolika metų vyksta kasmetiniai Vlado Šlaito literatūriniai skaitymai.

 

Vlado Šlaito atminimo kambarys Ukmergės rajone, Žemaitkiemyje


V. Šlaito namelis 1     Šlaito namelis 2  Užrašas ant Šlaito namelio

2005 metais, minint poeto Vlado Šlaito 85-ąsias gimimo metines, sutvarkyta  jo vaikystės gimtųjų namų aplinka. Ant namelio sienos pakabinta medinė memorialinė  lenta „Šiame namelyje gyveno / išeivijos poetas / Vladas Šlaitas“.

V. Šlaito namelis - lankomas         Ekspozicija          Atminimo kambarys

Žemaitkiemyje, gimtajame vaikystės namelyje įrengtas Vlado Šlaito atminimo kambarys. 2005.Koplytstulpis


Koplyts. su Gintautu                    Koplyts. su Žekevičiūte

2005 m. Žemaitkiemyje,  šalia sodybos, kurioje gyveno poetas,  pastatytas paminklas – ąžuolinis koplytstulpis su Vlado Šlaito žodžiais „Kaip aš baisiai mylėjau svetur savo tolimą Lietuvą...“ (skulptorius Viktoras Žentelis). Kairėje pusėje – Henrikas Gintautas, poeto mokslo draugas, ilgus metus susirašinėjęs su V. Šlaitu. Dešinėje – Indrė Žekevičiūtė – pirmoji literatūrinės Vlado Šlaito premijos laureatė.Ukmergės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai suteiktas Vlado Šlaito vardas


Tarybos sprendimas     

 

 

 

 

 

 

 

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu
2005 m. rugsėjo 28 d. Nr. 7-158 Viešajai bibliotekai
suteiktas Vlado Šlaito vardas.Vardo suteikimo iškilmės

Uzrasass


Vlado Šlaito vardo Ukmergės viešajai bibliotekai suteikimo
iškilmės, 2005 m. spalio 4 d.

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos parengti leidiniai, skirti poeto atminimo įamžinimui.


                                                      Bibliotekos leidiniai


Vl.Šlaitas. Rodyklė
Vladas Šlaitas: (1920-1995): bibliografijos rodyklė /
Ukmergės rajono savivaldybės viešoji biblioteka.
Informacijos-bibliografijos skyrius; sudarė Stanislava
Talutytė. - Ukmergė : Valdo leidykla, 2005. - 110 p.: iliustr.

 

 

Vladas Šlaitas. Lankstinuko 2005 viršelis.maz

 

 

 

 

Literatūrinės Vlado Šlaito premijos laureatai: V. Šlaito 85-osioms
gimimo metinėms. - [Ukmergė : Ukmergės rajono savivaldybės viešoji
biblioteka], 2005. - 1 lankstinys (6 p.) : iliustr., portr.

 

 

 

 

Atminimo iamzinimas

Išeivijos poeto Vlado Šlaito atminimo įamžinimas
Ukmergės rajone, Žemaitkiemyje:
atvirukas / Ukmergės
rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka. -
Ukmergė : Valdo leidykla, 2005.

 

 

 

Poezijos atlaidai
Poezijos atlaidai Žemaitkiemy…: Vlado Šlaito literatūriniai
skaitymai / Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji
biblioteka. - Ukmergė : Valdo leidykla, 2006. - 52 p. : iliustr.

 

 

 

Aš esu žodžio
"Aš esu žodžio tapytojas…" (Vladas Šlaitas) : kūrybinės jaunimo
stovyklos dalyvių darbų katalogas / Ukmergės rajono savivaldybės
Vlado Šlaito viešoji biblioteka. - Ukmergė : Valdo leidykla, 2007. - [34]
p. : iliustr.
Kn. taip pat: Šlamant medžiams ant popieriaus krito poeto
gyvenimo spalvos / Vaidotė Griškevičiūtė, p. 4-5.

 

 Antkapinis paminklas Žemaitkiemio kapinėse

 

Ukmergės rajono Žemaitkiemio kapinėse palaidota Vlado Šlaito motina Antanina Šlaitienė, kurios kapą ilgą laiką žymėjo kuklus kryžius.

Motinos kapas

 

 

 Poetas mamai yra paskyręs ne vieną eilėraštį:


<...>
O mano mama,
Aš kasdien tave, lyg žaizdą,
Nešu pro miglą mano ašarų ir dūmus.
Nuo tavo ašarų sutirpo bėgiai,
Nuo tavo ašarų aitrumo.

 

 

Paminklas Zemaitkiemio kapinese

2008 m., JAV gyvenančių tautiečių lėšomis,  Žemaitkiemio kapinėse Antaninos Šlaitienės ir poeto Vlado Šlaito atminimui pastatytas antkapinis paminklas. Paminklo autorius – skulptorius Petras Aleksa (Čikaga, JAV). Paminklo forma simbolinė - juodo marmuro atverstos knygos viename puslapyje įrašytos poeto mamos Antaninos Šlaitienės gyvenimo datos ir  žodžiai: "Sūnus Vladas ilsisi Londono kapinėse Anglijoje", o kitame puslapyje  įrašyta: „Poetas Vladas Šlaitas. 1920-1995. Išėjusiam negrįžtamai“.

 

Paminklo autorius - skulpt. Petras Aleksa CicagaKai nebebus manęs, kai laikas mano kaulus
pavers į akmenį arba į šiurkščią žolę,
bent jūs paliudykit, o! akmenys ir žolės,
kaip aš mylėjau
šiuos rudenėjančius laukus, šį ramų viksvų
rudens šiurenimą;
kaip aš norėjau pasiimt kryželio vietoje
nors vieną viksvą su savim: prisiminimui.

           Vladas Šlaitas. Iš „ Ant saulėgrąžos vamzdžio“,  p. 25.

           

 

Į pradžią