Literatūrinė Vlado Šlaito premija

2015 10 02
 
Miestas nepamiršo savo poeto, kuris visus ilgus metus išeivijoje ilgėjosi Ukmergės:

Clipboard01

Ukmergiškis dangusLiteratūrinė Vlado Šlaito premija

Ukmergės rajono Tarybos 1999 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. 27 buvo įsteigta literatūrinė Vlado Šlaito premija. Premijos tikslas – garsinti kraštiečio poeto V. Šlaito kūrybą ir asmenybę, populiarinti ir akcentuoti jo kūryboje išreikštą ilgesingą ir aistringą meilę gimtajam kraštui. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 7-191 patvirtinta nauja literatūrinės Vlado Šlaito premijos nuostatų redakcija. Pagal naujus nuostatus konkursas skelbiamas visoje šalyje bei užsienyje ir premija teikiama už literatūrinius kūrinius, labiausiai išreiškiančius meilę gimtajam kraštui, tėviškei.

Literatūrinės Vlado Šlaito premijos laureatai

Zekevičiūtė

1999 m.- Indrė Žekevičiūtė-Žakevičienė  – Vytauto Didžiojo
universiteto Lietuvių kalbos ir literatūros katedros vyr. asistentė
(šiuo metu Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių literatūros
katedros vedėja, docentė, daktarė, literatūrologė, prof.
Broniaus Vaškelio literatūrinės komparatyvistikos centro vadovė, vertėja).
Premija skirta už sudarytą poeto Vlado Šlaito poezijos,
prozos, vertimų ir laiškų knygą „Saulė ant šaligatvio“.

 

  

Griškevičienė


2000 m.- Rasa Griškevičienė
– Ukmergės rajono laikraščio
„Gimtoji žemė“ žurnalistė (šiuo metu Ukmergės rajono
savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė).
Premija skirta už mažosios publicistikos rašinių ciklą „Laiškai
Tau“, spausdintą rajono laikraštyje „Gimtoji žemė“.

 

 

 K. Česnaitis

 

2001 m.- Kęstutis Česnaitis – Ukmergės kultūros centro režisierius.
Premija skirta už poemą „Išpažintis“ bei keturias pjeses
„Užmirštoji siela“, „Mirtininkas“, „Bestrampių namai“, „Šilkinės kilpos“.

 

 

 

Vyčas

2002 m.- Vytautas Vyčas – Ukmergės rajono istorijos ir
kultūros metraštininkas, Vieniavos herbo bajoras, Lietuvos
bajorų karališkosios sąjungos narys, buvęs šios sąjungos
senatorius, pirmasis Ukmergės krašto bajorų vadas, Lietuvos
gydytojų sąjungos Ukmergės skyriaus narys,
Ukmergės kultūros almanacho „Eskizai“ redakcinės kolegijos narys.
Premija skirta už ilgametį indėlį į rajono kultūrą ir išleistas
prisiminimų knygeles „Lemtie, dėkoju tau už viską“,
„Negesk, žiburėli, negesk“.

 
 Jankeliūnienė

  2003 m.- Leonora Jankeliūnienė – buvusi pedagogė, poetė, Lietuvos
  nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė. Premija skirta  už poezijos
  knygą „Kelionė tyloje“ (2003), eilėraščių ciklą Igarkos tremties 55-
  mečiui ir aktyvų dalyvavimą Ukmergės bendruomenės kultūrinėje
  eikloje.

 

 

    Pakėnienė

 

2004 m.- Regina Pakėnienė (po mirties) – poetė. Premija skirta už
oezijos rinktinę „Paslėpsiu tave nuo pasaulio“.

 

 

 

 Talutytė

 

2005 m.- Stanislava Talutytė – Ukmergės rajono savivaldybės
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos vyriausioji bibliografė.
Premija skirta už sudarytą bibliografijos  rodyklę
„Vladas Šlaitas: 1920-1995“.

 

 

  Pakėnas

2006 m.- Alfas Pakėnas – poetas, žurnalistas, Kauno Maironio
lietuvių literatūros muziejaus mokslinis bendradarbis (šiuo metu
Juozo Tumo-Vaižganto memorialinio muziejaus vedėjas). Premija
skirta už rašinius apie Vladą Šlaitą rajono bei šalies žiniasklaidoje,
parengtą išeivijos poeto Juozo Krumino, baigusio Antano
Smetonos gimnaziją, eilių rinktinę „Sugrįžimo laivas“ (2007) bei

 
 
 
 
Vytautas Česnaitis
 


2007 m.- Deltuvos Kultūros Almanacho „Eskizai“ redakcinė
kolegija (Deltuvos kultūros almanacho „Eskizai“ koncepcijos
autorius, redaktorius Vytautas Česnaitis). Premija skirta už
Ukmergės krašto kūrėjų – publicistų, literatų, vaizduojamojo meno

 

 

 

Navakas

 

2008 m. - Kęstutis Navakas – poetas, eseistas, literatūros kritikas,
vertėjas. Premija skirta už esė knygą „Du lagaminai sniego“ (2008) bei
literatūrinės premijos kandidatų komisijai pateiktus eilėraščius ir prozą. 

 

 

 

 Raila

 

2009 m. - Romas Raila – poetas. Premija skirta už poezijos
knygą „Grafo manija“ (1996), nepertraukiamą 20-ies metų
kūrybinę veiklą ir pastarųjų metų poeziją. 

 Zigmas Zinkevičius

 

2010 m. - Zigmas Zinkevičius – kalbininkas, baltistas, dialektologas,
habilituotas mokslų daktaras, akademikas. Premija skirta už leidybai
paruoštą knygą „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų
kilmė“.

 

 

 Panavas

 

2011 m. - Petras Panavas – pedagogas, poetas, rašytojas.
Premija skirta už atsiminimų knygą „Įkvėpimo auka:
vieno gyvenimo fragmentai“.

 

 

 

 zurba

 

2012 m.- Algimantas Zurba – rašytojas, publicistas, redaktorius.
Premija skirta už romaną „Krisius“.

 

 

  

KriaučiūnienėPovylienė

2013 m.- Zita Kriaučiūnienė, Rasa Povylienė – pedagogės,
kraštotyrininkės. Premija skirta už knygas „O širdy dar
skambučiai aidi... : Želvos mokyklos 100-osioms metinėms ir
jos muziejaus 50-mečiui“ (2008), „Kai nebelieka net vardų... :
žydų istorijos ir kultūros pėdsakai Želvoje“ (2009),
„Antrasis medžio gyvenimas: Želvos krašto medinė architektūra“ (2011)
ir „Senieji Želvos krašto kaimai“ (2012).

 
 
Gutauskas 
 
 
  
2014 m.- Leonardas Gutauskas - rašytojas, poetas,
dailininkas. Premija skirta už trumpos prozos kūrinių knygą „Fragmentai“. 
 
 
 
 
 
Vainius Bakas2015 m. – Vainius Bakas -  poetas, kritikas, literatūros tyrinėtojas, redaktorius. Premija skirta už poezijos knygą „Kas vėjo – vėjui“.