2017 08 08

Miestas

Česnaitis, Kęstutis

Miestas : pjesės. - Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016 (Vilnius : LEU l-kla). - 123, [1] p. ; 21 cm. - Tiražas 100 egz. - ISBN 978-609-471-063-6

2017 05 29

Rudens laiškai

Liudžiūtė-Vasiliauskienė, Danguolė Marytė

Rudens laiškai : eilėraščiai / [piešiniai autorės]. - Ukmergė : Valdo leidykla, 2017 (Valdo leidykla). - 146 p. : iliustr.. - Tiražas 200 egz.. - ISBN 978-609-8174-27-4

2017 02 24

Taško A galimybių studija

Lukša, Andrius

Taško A galimybių studija. - Ukmergė : Valdo leidykla, 2017. - 64 p.. - Tiražas 200 egz.. - ISBN 978-609-8174-23-6

2017 02 24

Sinfonia Pastorale iš Lyduokių kaimo

Stiško, Anatolijus

Sinfonia Pastorale iš Lyduokių kaimo : nusipelniusio meno veikėjo dailininko Anatolijaus Stiško tapybos paveikslai. - [Ukmergė] : Valdo leidykla, 2006-2016. - 2 kn. : iliustr. ; 30 cm. - Virš. ir nugar. antr.: Sinfonia Pastorale. -  (Įr.)

2017 02 24

Lorelei 66+66: 66 meilės laiškai + 66 meilės eilėraščiai

Navakas, Kęstutis

Lorelei 66+66 : 66 meilės laiškai + 66 meilės eilėraščiai. – 2-oji papild. ir patais. laida. – Vilnius : Kitos knygos, 2017. – 160 p.. – ISBN 978-609-427-255-4