2020 10 07

Kūnai

Kavaliauskaitė, Akvilė

Kūnai : novelės / Akvilė Kavaliauskaitė. - Vilnius : BALTO leidybos namai, 2020 (Vilnius : BALTO print). - 157, [2] p. ; 21 cm. - Tiražas 2000 egz.. - ISBN 978-609-487-000-2 (įr.)

2019 11 11

Teatro profesoriaus Berno istorija

Česnaitis, Kęstutis 

Teatro profesoriaus Berno istorija : [romanas]. - Vilnius : Petro ofsetas, 2019 (Vilnius : Petro ofsetas). - 184 p. ; 21 cm. - Aut. nurodytas virš.. - Tiražas 200 egz.. - ISBN 978-609-420-628-3

2019 11 11

Givienima vaizdieliai

Blauzdienė, Monika 

Givienima vaizdieliai : [mintys, piešiniai, koliažai] / [sudarytojas Vytautas Česnaitis]. - Kaunas : Naujasis lankas, 2019. - 135, [2] p. : iliustr., faks., portr.. - Parašyta aukštaičių ukmergiškių tarme. - Tiražas 200 egz.. - ISBN 978-609-474-160-9

2019 11 11

Po tėviškės dangum

Adomavičienė, Margarita 

Po tėviškės dangum : eilėraščiai. - Ukmergė : Valdo leidykla, 2019. - 158 p.. - Tiražas 100 egz.. - ISBN 978-609-8174-46-5

2019 11 11

Blaivybės keliu

Čekauskas, Alfonsas

Blaivybės keliu : [apie Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ veiklą]. - Vilnius : Versmė, 2019 (Vilnius : Standartų sp.). - 202, [4] p. : iliustr., faks., portr. ; 25 cm. - Tiražas 200 egz.. - ISBN 978-609-8148-71-8 (įr.)