2018 09 25

Žemaitkiemis - mūsų tėvų ir protėvių žemė

Žemaitkiemis – mūsų tėvų ir protėvių žemė / [sudarė R. Mikutienė, G. Mikutis]. - Ukmergė : Valdo leidykla, 2008 (Ukmergė : Valdo l-kla). - 72, [3] p. : iliustr., portr. ; 21 cm. - Aut.: Valerija Aleknavičienė, Roma Čeberiakienė, Irena Dabrickienė, Neringa Druskytė, Rita Mikutienė, Stasys Algirdas Misiūnas, Alfonsa Misiūnienė, Ramunda Misiūnienė, Zita Periokienė, Ala Romanova, Eugenija Rudnickaitė, Vladas Šlaitas, Bronius Tvarkūnas, Zenonas Vaičiulis. - Bibliogr.: p. 74. - Tiražas 400 egz.. - ISBN 978-9955-712-30-5

2018 09 25

Prezidentas Antanas Smetona

Prezidentas Antanas Smetona : raštai, kalbos, darbai / [autorius, sudarytojas Algimantas Liekis] ; [redaktoriai Danutė Kurmilavičiūtė, Juozas Misevičius]. - Vilnius : [Mokslotyros institutas] : Versmė, 2018. - 5 t.. - (Lietuvių tauta = Lithuanian nation ; Kn. 25). - Aut., sudarytojas nurodytas antr. lap. kt. pusėje. - Bibliogr.: p. [540]-556, ir išnašose. - ISBN 978-9986-795-79-7

2017 08 08

Šešuolių seniūnijos kryžiai ir koplytstulpiai

Šešuolių seniūnijos kryžiai ir koplytstulpiai / sudarė Stanislovas Budraitis. - Ukmergė : Valdo leidykla, 2017. - 92 p. : iliustr.. - Tiražas 100 egz.. - ISBN 978-609-8174-29-8

2017 06 20

Pabaisko mūšis ir jo epocha

Pabaisko mūšis ir jo epocha : straipsnių rinkinys / Lietuvos edukologijos universitetas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija ; [sudarytoja Ilona Vaškevičiūtė]. - Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2017 (Vilnius : LEU l-kla). - 422, [1] p. : iliustr., diagr., faks. ; 25 cm.

2017 05 29

Želvos legendos

Želvos legendos / sudarė Zita Kriaučiūnienė, Rasa Povylienė. - Ukmergė : Valdo leidykla, 2017. - 192 p. : iliustr.. - Tiražas 400 egz.. - ISBN 978-609-8174-28-1