2017 05 29

Ukmergės Rotary klubas

Ukmergės Rotary klubas / [paruošė A. Jonaitis, V. Pranevičius, V. Mikalajūnas]. - Ukmergė : Valdo leidykla, 2016 (Ukmergė : Valdo l-kla). - 82, [1] p. : iliustr., portr. ; 22 cm. - Turinyje aut.: J. Cesevičius, K. Jazbutis, Vidmantas Pranevičius, Pranciškus Šarka. - Tiražas [300] egz. - ISBN 978-609-8174-22-9 (įr.)

2016 04 28

Želvos kraštas senose fotografijose

Želvos kraštas senose fotografijose [Ukmergės rajonas] / parengė Zita Kriaučiūnienė,  Rasa Povylienė.  – Ukmergė : Valdo leidykla, 2016. – 96 p. : iliustr..  – ISBN 978-609-8174-11-3

2016 03 15

Užaugom Lietuvoj

Šemeta, Algirdas (1939-)

Užaugom Lietuvoj… : [atsiminimai]. - [Vilnius] : Žuvėdra, [2015] (Vilnius : Standartų sp.). - 389, [1] p. : iliustr., portr. ; 25 cm. - Tiražas 250 egz. - ISBN 978-609-8089-58-5 (įr.)

Ši knyga - apie Šemetų giminę ir jos gyvenimą. Algirdas Šemeta - dabartinis Ukmergės rajono Krikštėnų dvaro savininkas, kuris domėjosi dvaro praeitimi, istorija ir jį atstatė. Autorius teigia, jog "...padariau Lietuvai labai naudingą darbą: atstačiau suniokotus dvaro rūmus, kurie stovės nežinau kiek metų ir puoš Krikštėnus." 

2016 03 04

Vaitkuškis

„Vaitkuškis“ : grafas Stanislovas Kazimieras Kosakovskis (1837-1905) ir XIX amžiaus mėgėjų fotografija : [mokslo studija] / sudarytoja ir teksto autorė Jolita Mulevičiūtė. - Kaunas : Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus ; Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015 (Kaunas : Kopa). - 302, [2] p. : iliustr. ; 30 cm. - Nugarėlės antr.: Grafas Stanislovas Kazimieras Kosakovskis (1837-1905) ir XIX amžiaus mėgėjų fotografija. - Santr. angl. - Bibliogr., p. 296-297, ir išnašose. - Asmenvardžių r-klė: p. 298-302. - Tiražas [450] egz. - ISBN 978-9955-471-53-0 (įr.)

2016 03 04

Nepataisomasis. Vardan Dievo, Tėvynės ir Laisvės

Nepataisomasis. Vardan Dievo, Tėvynės ir Laisvės : atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską / [sudarytojai Donatas Stakišaitis, Lina Šulcienė]. - Kaunas : Naujasis lankas, 2015-. - d. : iliustr., faks., portr. ; 22 cm. - Taip pat vartojama antr.: Vardan Dievo, Tėvynės ir Laisvės. - ISBN 978-9955-03-945-7 (įr.)
D. 1. - 2015 (Kaunas : Naujasis lankas). - 473, [1] p. : iliustr., faks., portr. - Turinyje aut.: Loreta Abraitienė, Vidas Abraitis, Vaclovas Aliulis, Bronius Antanaitis, Romualdas Baltrušis, Kęstutis Brilius, Jonas Bučinskas, Lina Budrevičiūtė-Lukšienė, Ona Agota Butkevičienė, Ramunė Butkevičiūtė-Jurkuvienė, Petras Cidzikas, Jonas Čeponis, Gvidonas Dovidaitis, Petras Dumbliauskas, Algirdas Endriukaitis, Monika Gavėnaitė, Antanas Gražulis, Robertas Grigas, Gintautas Iešmantas, Eugenijus Ignatavičius, Faustas Jončys, Jonas Kauneckas, Nijolė Ona Klimavičiūtė-Lepeškienė, Elena Kučinskienė, Benius Lukšys, Giedrė Teresė Markelytė-Stanevičienė, Juozas Matulaitis, Petras Plumpa, Vytautas Prajara, Apolonija Purlienė, Vytautas Radžvilas, Reda Sopranaitė, Algirdas Sopranas, Virginija Sopranienė, Dalius Stancikas, Jadvyga Gema Stanelytė, Jonas Svarinskas, Gerarda Elena Šuliauskaitė, Sigitas Tamkevičius, Regina Teresiūtė, Celina Aldona Ona Umbrasaitė, Vitas Urbonas, Vytautas Vaičiūnas, Aldona Vilutienė, Zigmas Zinkevičius, Juozas Žemaitis, Kęstutis Žemaitis, Algimantas Žilinskas. - Bibliogr. išnašose. - Vardų r-klė: p. 461-470. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 978-9955-03-946-4