Vaitkuškis

2016 03 04

„Vaitkuškis“ : grafas Stanislovas Kazimieras Kosakovskis (1837-1905) ir XIX amžiaus mėgėjų fotografija : [mokslo studija] / sudarytoja ir teksto autorė Jolita Mulevičiūtė. - Kaunas : Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus ; Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015 (Kaunas : Kopa). - 302, [2] p. : iliustr. ; 30 cm. - Nugarėlės antr.: Grafas Stanislovas Kazimieras Kosakovskis (1837-1905) ir XIX amžiaus mėgėjų fotografija. - Santr. angl. - Bibliogr., p. 296-297, ir išnašose. - Asmenvardžių r-klė: p. 298-302. - Tiražas [450] egz. - ISBN 978-9955-471-53-0 (įr.)