2017 08 08

Šešuolių seniūnijos kryžiai ir koplytstulpiai

Šešuolių seniūnijos kryžiai ir koplytstulpiai / sudarė Stanislovas Budraitis. - Ukmergė : Valdo leidykla, 2017. - 92 p. : iliustr.. - Tiražas 100 egz.. - ISBN 978-609-8174-29-8

2017 06 20

Pabaisko mūšis ir jo epocha

Pabaisko mūšis ir jo epocha : straipsnių rinkinys / Lietuvos edukologijos universitetas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija ; [sudarytoja Ilona Vaškevičiūtė]. - Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2017 (Vilnius : LEU l-kla). - 422, [1] p. : iliustr., diagr., faks. ; 25 cm.

2017 05 29

Želvos legendos

Želvos legendos / sudarė Zita Kriaučiūnienė, Rasa Povylienė. - Ukmergė : Valdo leidykla, 2017. - 192 p. : iliustr.. - Tiražas 400 egz.. - ISBN 978-609-8174-28-1

2017 05 29

Ukmergės Rotary klubas

Ukmergės Rotary klubas / [paruošė A. Jonaitis, V. Pranevičius, V. Mikalajūnas]. - Ukmergė : Valdo leidykla, 2016 (Ukmergė : Valdo l-kla). - 82, [1] p. : iliustr., portr. ; 22 cm. - Turinyje aut.: J. Cesevičius, K. Jazbutis, Vidmantas Pranevičius, Pranciškus Šarka. - Tiražas [300] egz. - ISBN 978-609-8174-22-9 (įr.)

2016 04 28

Želvos kraštas senose fotografijose

Želvos kraštas senose fotografijose [Ukmergės rajonas] / parengė Zita Kriaučiūnienė,  Rasa Povylienė.  – Ukmergė : Valdo leidykla, 2016. – 96 p. : iliustr..  – ISBN 978-609-8174-11-3