2020 03 16

Vaikystės metų užrašai 1903-1910

Kosakovskis, Jonas Eustachijus

Vaikystės metų užrašai, 1903–1910 /  parengimas spaudai, įžanga ir prierašai Mateušo Klemperto ; [iš lenkų kalbos vertė Raimondas Ramanauskas]. – Ukmergė : Valdo leidykla, 2019 (Ukmergė : Valdo l-kla). – 140 p. : iliustr., faks., portr. ; 24 cm
Orig. antr.: Notatki z lat dziecięcych 1903–1910. – Turinyje aut.: Raimondas Ramanauskas. – Bibliogr.: p. 117-120. – R-klės: p. 121-135. – Tiražas 30 egz.

2019 06 05

Kovų už laisvę keliu į amžinybę

Voverienė, Ona

Kovų už laisvę keliu į amžinybę : Lietuvos laisvės kovų atminimo ženklai Didžiosios Kovos apygardos (DKA) partizanų parke / Ona Voverienė, Aušra Jurevičiūtė ; atskirų straipsnių autoriai Audronė Veilentienė, Romas Pačinskas, Andrius Tekorius. - Vilnius : Strategija plius, 2018 (Vilnius : Spauda). - 279, [1] p. : iliustr., portr. ; 22 cm - Skiriama Lietuvos Respublikos 100-mečiui ir a. a. monsinjorui prelatui Alfonsui Svarinskui atminti. - Bibliogr. sk. gale. - Tiražas 500 egz.. - ISBN 978-609-96027-1-4 (įr.)

2019 06 05

Liaudies meistrė Regina Žvirblienė

Žvirblienė, Regina

Liaudies meistrė Regina Žvirblienė : mezginiai, skiautiniai : [katalogas] / [sudarytoja Elvyda Lazauskaitė] ; [vertėja Aušra Simanavičiūtė]. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2018] (Vilnius : Petro ofsetas). - 111, [1] p. : iliustr. ; 24 cm. - (Tradicijos ir dabartis, ISSN 2351-728X ; 6). - Nugarėlės antr.: Regina Žvirblienė. - Dalis gretut. teksto liet., angl.. - Tiražas 300 egz.. - ISBN 978-609-478-021-9

2018 11 12

Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos istorija: atodangos

Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos istorija: atodangos / sudarytoja Vitalija Žiupkienė. - Ukmergė : Valdo leidykla, 2018. - 282 p. : iliustr.. - Tiražas 500 egz.. - ISBN 978-609-8174-43-4

2018 11 12

Levi ir Bajer: Tarpukario Ukmergės fotografų palikimai

Levi ir Bajer : tarpukario Ukmergės fotografų prisiminimai / sudarytoja Faina Borovsky. - Vilnius : Aukso žuvys, 2018. - 128 p. : iliustr.. - Tiražas 300 egz.. - ISBN 978-609-8120-36-3