2019 06 05

Kovų už laisvę keliu į amžinybę

Voverienė, Ona

Kovų už laisvę keliu į amžinybę : Lietuvos laisvės kovų atminimo ženklai Didžiosios Kovos apygardos (DKA) partizanų parke / Ona Voverienė, Aušra Jurevičiūtė ; atskirų straipsnių autoriai Audronė Veilentienė, Romas Pačinskas, Andrius Tekorius. - Vilnius : Strategija plius, 2018 (Vilnius : Spauda). - 279, [1] p. : iliustr., portr. ; 22 cm - Skiriama Lietuvos Respublikos 100-mečiui ir a. a. monsinjorui prelatui Alfonsui Svarinskui atminti. - Bibliogr. sk. gale. - Tiražas 500 egz.. - ISBN 978-609-96027-1-4 (įr.)

2019 06 05

Liaudies meistrė Regina Žvirblienė

Žvirblienė, Regina

Liaudies meistrė Regina Žvirblienė : mezginiai, skiautiniai : [katalogas] / [sudarytoja Elvyda Lazauskaitė] ; [vertėja Aušra Simanavičiūtė]. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2018] (Vilnius : Petro ofsetas). - 111, [1] p. : iliustr. ; 24 cm. - (Tradicijos ir dabartis, ISSN 2351-728X ; 6). - Nugarėlės antr.: Regina Žvirblienė. - Dalis gretut. teksto liet., angl.. - Tiražas 300 egz.. - ISBN 978-609-478-021-9

2018 11 12

Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos istorija: atodangos

Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos istorija: atodangos / sudarytoja Vitalija Žiupkienė. - Ukmergė : Valdo leidykla, 2018. - 282 p. : iliustr.. - Tiražas 500 egz.. - ISBN 978-609-8174-43-4

2018 11 12

Levi ir Bajer: Tarpukario Ukmergės fotografų palikimai

Levi ir Bajer : tarpukario Ukmergės fotografų prisiminimai / sudarytoja Faina Borovsky. - Vilnius : Aukso žuvys, 2018. - 128 p. : iliustr.. - Tiražas 300 egz.. - ISBN 978-609-8120-36-3

2018 11 12

Ukmergės senamiestis: du požiūriai

Vytas, Dainius

Ukmergės senamiestis: du požiūriai : [fotoalbumas] / [fotografija: Dainius Vytas, Erika Majauskienė] ; [Ukmergės rajono savivaldybės administracija]. - [Kaunas] : [Kopa], [2018] ([Kaunas] : Kopa). - [64] p. : iliustr. ; 18 x 22 cm. - Aut. nurodyti kn. metr. - Tiražas 1300 egz. - ISBN 978-9955-772-92-7 (įr.)