Kraštotyros darbų sąrašas

2016 05 21

Ukmergės Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje ir jos struktūriniuose padaliniuose esančių nepublikuotų kraštotyros darbų, teminių kopijų aplankų bibliografiniame sąraše suregistruota rankraštinė medžiaga, nuotraukų albumai, publikacijų kopijų aplankai apie Ukmergės rajono gyvenimą įvairiais istorijos tarpsniais, įdomius, krašto istorijai nusipelniusius žmones, krašto tradicijas, papročius, tautosaką, bendruomenių veiklą, kaimų, miestelių, giminės, šeimos istorijas bei  kitas įvairiausias sritis. Į šį darbų sąrašą įtraukti ir sovietmečiu parengti darbai. Jie, nors persmelkti to laiko ideologija, yra savotiškas istorijos liudijimas.  
Kai kurie darbai yra suskaitmeninti, t. y. pateikiami jų ištisiniai tekstai. Taip pat suskaitmeninta keletas labai mažais tiražais išleistų, retesnių kraštotyros leidinių, kuriuos dažniausiai parengė bibliotekų darbuotojai.

Kraštotyros darbai ir teminiai kopijų aplankai suskirstyti temomis, o teminiame sąraše darbų bibliografiniai įrašai pateikiami pagal abėcėlę (pirmiausia lotynišką, o toliau - kirilicą):
Bendrieji mokslo ir kultūros dalykai;
Spauda. Knygotyra;
Bibliotekos. Bibliotekų istorijos, metraščiai, kronikos;
Religija. Bažnyčios;
Politika;
Ekonomika;
Švietimas. Mokyklos;
Etnografija. Papročiai. Tautosaka;
Gamta. Saugomos gamtos teritorijos. Gamtos paminklai;
Medicina;
Žemės ūkis. Miškų ūkis;
Menas;
Dailieji verslai. Dailieji amatai;
Sportas;
Kalbotyra. Literatūra. Memuarai;
Archeologija. Archeologijos paminklai;
Kraštotyra;
Biografijos;
Istorija;
Knygnešiai.