Daraktoriai

2012 06 05

 

 

BŪČYS JUOZAPAS, DOMINIKO PDF failas, 371 KB

MORKŪNAITĖ (MARKŪNAITĖ) PRANĖ PDF failas, 218.62 KB

PUSVAŠKYTĖ MARIJONA PDF failas, 455.46 KB

SKANAVIČIENĖ (ZDANAVIČIENĖ?) ONA PDF failas, 290.15 KB

STAŠKŪNAITĖ (STAŠKŪNIENĖ?) BARBORA PDF failas, 294.1 KB

VERNICKAITĖ-KAZLAUSKIENĖ KAZIMIERA PDF failas, 291.16 KB

VIRBICKIENĖ (VERBICKIENĖ) ONA PDF failas, 292.69 KB

ŽLIOBAITĖ (ŽLIOBOVAITĖ) ONA PDF failas, 293.08 KB