2012 06 05

Taujėnai:

Taujėnai: skiriama Taujėnų miestelio 410 metų jubiliejui / [sudarė Gražina Žukauskienė; tekstų autoriai Gražina Žukauskienė, Laima Jančiauskaitė, Jurgita Levickienė, Natalija Kriščiūnienė, Stasė Bagdonienė, Loreta Zdanienė]. – Ukmergė: Valdo leidykla, 2005 (Ukmergė: Valdo l-kla). - 53 p.: iliustr., nat. ; 21 cm. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 50. - Tiražas 350 egz. - ISBN 9986-853-75-3.

2012 06 05

Balta vyšnia iš pavasario to

Balta vyšnia iš pavasario to…:  "Žydinčios vyšnios šakelei" - dvidešimt metų: [poezijos konkurso laureatų ir diplomantų eilėraščiai / sudarytoja Janina Gineikienė]. – Ukmergė: Valdo leidykla, 2004 (Ukmergė: Valdo l-kla). - 48 p.: portr.;  21 cm. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9986-853-74-5.

2012 06 05

Žydinčios vyšnios šakelė

Žydinčios vyšnios šakelė: [eilėraščiai]. – Kaunas: Žemės ūkio rūmai, 2003. - 31, [1] p. - ISBN 9955-416-61-0.

2012 06 05

Vaitkūnienė, Genė Vidiškių parapija

Vaitkūnienė, Genė Vidiškių parapija: Vidiškių Švč. Trejybės bažnyčiai - 150 metų / Genė Vaitkūnienė. – Ukmergė: Valdo leidykla, 2003 (Ukmergė: UAB "Valdo l-kla"). - 64 p.: iliustr., faks.;  21 cm. - Bibliogr.: p. 64 (14 pavad.). - Tiražas 500 egz. - ISBN 9986-853-49-4.

2012 06 05

Ukmergės viešoji biblioteka

Ukmergės viešoji biblioteka / [sudarė Margarita Rokienė]. – Ukmergė:  UAB "Valdo leidykla", 2002 (Ukmergė:  UAB "Valdo leidykla"). - 34, [1] p.:  iliustr.;  21 cm. - Tiražas 200 egz. - ISBN 9986-853-33-8.