„Europos miestas – Ukmergė!“

2019 05 13

Kristina Darulienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
vyresnioji bibliotekininkė edukacinei ir projektinei veiklai


Taip pavadintos Europos dienos – Gegužės 9-osios – šventės minėjimą šiemet Ukmergės piliakalnio papėdėje pradėjo patys mažiausieji. Vlado Šlaito viešoji biblioteka kartu su lopšelių-darželių „Žiogelis“ ir „Vaikystė“ vaikais bei mokytojais parengė muzikinę-meninę akciją „Europos spalvos“. Prie renginio programos prisijungė ir „Ryto“ specialioji mokykla.

Šventės atidarymo metu buvo trumpai prisiminta Europos sąjungos įkūrimo istorija, jos siekiai, įkūrėjai. Pasidžiaugta, jog Lietuva šiemet švenčia 15-os metų narystės Europos sąjungoje sukaktį ir, žinoma, artėjančiais Europos parlamento rinkimais.

 Lopšelio-darželio „Vaikystė“ jaunosios solistės Ugnė Nefaitė, Austėja Žukauskaitė ir Eva Stepansovaitė sudainavo dainą apie Lietuvą (vadovė Milda Namikienė). Lopšelio-darželio „Žiogelis“ vaikai ir mokytojai šventės dalyviams pristatė „Žemės šokį“. Jį parengė choreografijos mokytoja Valentina Starkova, jai talkino mokytojos Alma Mickuvienė, Laimutė Driukienė ir Vilma Kavaliauskienė. Žemės šokio pagrindiniai artistai:  Elija Dagytė, Miglė Talalaitė, Viltė Daniūnaitė, Saulė Kartašovaitė, Matas Valašinas, Jonas Ušinskas, Adomas Važgauskas, Domantas Strumila.

Po muzikinės ir choreografinės dalies sekė bendra nuotrauka ir videolinkėjimas, kurį siuntėme Vilniui, švęsiančiam Europos dieną gegužės 11-ąją.
„Europos miestas – Ukmergė!“ - sušuko visi šventės dalyviai ir nukeliavo švęsti šventės toliau, dalyvaudami bibliotekos meninėje akcijoje „Piešiame Europą“. Ant ištiestų skaidrių „drobių“ vaikai išreiškė savo svajones, lūkesčius, patirtis.   

Po asmeninių grupių fotosesijų ir piliakalnio viršūnės aplankymo išsiskirstėme į savo bendruomenes švęsti Europos dienos toliau.

Miglės Kiškytės nuotraukos.