Nemokamos paslaugos

2016 04 25

Nemokamai galima:

Skaityti knygas, laikraščius, žurnalus bibliotekoje ir skolintis spaudinius į namus.
Skaityklose naudotis informaciniais leidiniais (enciklopedijomis, žodynais, žinynais, garso ir vaizdo dokumentais).
Gauti informaciją įvairiais klausimais žodžiu, raštu, telefonu, elektroniniu paštu; naudotis “Klausk bibliotekininko” paslauga.
Susipažinti ir naudotis informacijos paieškos šaltiniais (katalogais, kartotekomis, informaciniais leidiniais, elektroninėmis  duomenų bazėmis).
Naudotis bibliotekos prenumeruojamomis duomenų bazėmis.
Naudotis elektronine programa OPAC bibliografinių įrašų paieškai.
Naudotis bibliotekoje sukauptais kompaktiniais diskais (CD).
Lankytis bibliotekos rengiamose parodose.
Lankytis bibliotekos organizuojamuose renginiuose.
Neįgaliesiems ir bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams skaitytojo bilietas išduodamas nemokamai.