Nemokamos paslaugos

2020 08 24

Bibliotekoje teikiamos nemokamos paslaugos:

• skaityti knygas, laikraščius, žurnalus bibliotekoje ir skolintis į namus;

• skaityklose naudotis informaciniais leidiniais (enciklopedijomis, žodynais, žinynais, garso ir vaizdo dokumentais);

• gauti informaciją įvairiais klausimais žodžiu, raštu, telefonu, elektroniniu paštu; naudotis “Klausk bibliotekininko” paslauga;

• užsakyti ir rezervuoti knygas internetu;

• susipažinti ir naudotis informacijos paieškos šaltiniais (katalogais, kartotekomis, informaciniais leidiniais, elektroninėmis  duomenų bazėmis); mokytis informacinio raštingumo;

• naudotis bibliotekos prenumeruojamomis duomenų bazėmis;

• lankytis bibliotekos organizuojamuose renginiuose;

• neįgaliesiems ir bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams nemokamai gauti skaitytojo pažymėjimą.